logo

Werkwijze

Therapie als veranderingsproces

Ik ga er als integratief therapeut vanuit dat ieder mens kracht, wijsheid en mogelijkheden in zich heeft om zijn/haar problemen aan te pakken of hanteerbaar te maken.
Wat centraal staat is het denken, voelen, handelen en het lichaamsbewustzijn.
In de therapie draait alles om actief meedoen en verantwoordelijkheid nemen voor het probleem en voor de oplossing. De cliënt weet het, kan het en doet het!

‘Een cliënt begeleiden in diens veranderingsproces – mooier werk is niet denkbaar!’

In mijn praktijk zie ik cliënten met zowel psychische als psychosomatische klachten (lees meer …)

Helder traject

Een behandeltraject moet concreet en haalbaar zijn en niet langer duren dan nodig is. Tussentijdse evaluaties helpen hierbij. Het stellen van doelen en subdoelen staat centraal.
In het kennismakingsgesprek dat aan een behandeltraject vooraf gaat bespreken we de hulpvraag, de mogelijkheden en de kosten. Dit wordt vastgelegd in een behandelcontract.

Afspraak maken

U kunt mij mailen of bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Email: fre.hypno[AT]gmail.com of gebruik het contactformulier. Tel.: 06-29143514 (als ik niet kan opnemen spreek aub uw boodschap in dan bel ik zo spoedig mogelijk terug) .

Afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak annuleren of verzetten, dan verzoek ik dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Kosten en verzekering

In veel gevallen is vergoeding van consulten uit uw aanvullende verzekering mogelijk. Meestal onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’.

Klachtenregeling

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

(Beroeps)verenigingen waaraan Renny Freriks is verbonden: