Werkwijze

Therapie als veranderingsproces

Ik ga er als integratief therapeut vanuit dat ieder mens kracht, wijsheid en mogelijkheden in zich heeft om zijn/haar problemen aan te pakken of hanteerbaar te maken.
Wat centraal staat is het denken, voelen, handelen en het lichaamsbewustzijn.
In de therapie draait alles om actief meedoen en verantwoordelijkheid nemen voor het probleem en voor de oplossing. De cliënt weet het, kan het en doet het!

‘Een cliënt begeleiden in diens veranderingsproces – mooier werk is niet denkbaar!’

In mijn praktijk zie ik cliënten met zowel psychische als psychosomatische klachten (lees meer …)

Helder traject

Een behandeltraject moet concreet en haalbaar zijn en niet langer duren dan nodig is. Tussentijdse evaluaties helpen hierbij. Het stellen van doelen en subdoelen staat centraal.
In het kennismakingsgesprek dat aan een behandeltraject vooraf gaat bespreken we de hulpvraag, de mogelijkheden en de kosten. Dit wordt vastgelegd in een behandelcontract.

Afspraak maken

U kunt mij mailen of bellen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Email: fre.hypno[AT]gmail.com of gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.
Tel.: 06-29143514 (als ik niet kan opnemen spreek aub uw boodschap in dan bel ik zo spoedig mogelijk terug) .

Afspraak afzeggen

Wilt u een afspraak annuleren of verzetten, dan verzoek ik dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren, ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Kosten en verzekering

In veel gevallen is vergoeding van consulten uit uw aanvullende verzekering mogelijk. Meestal onder de noemer ‘alternatieve geneeswijzen’. De consulten zijn vrijgesteld van btw.

Klachtenregeling

Samen oplossen

Ondanks mijn zorgvuldigheid en open manier van werken kan het zijn dat u vragen of klachten heeft over mij of de behandeling. U kunt altijd bij mij terecht. Uw ervaring is belangrijk voor me, ik neem elke vraag of klacht bijzonder serieus en zal proberen er samen met u uit te komen. Mochten we er niet uitkomen, of mocht u om andere redenen dat niet willen, dan helpt het NVPA u verder. Het beste kunt u het NVPA bellen op (0413) 330 680 van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.30 uur of mailen info@nvpa.org. Kijk ook even op www.nvpa.org, daar vindt u alle informatie. U kunt ook een brief sturen: Het NVPA, Postbus 351, 5400 AJ Uden.

In een klacht moet staan: • Naam, voorletter(s), adres en woonplaats van de klager • Naam, voorletter(s), adres/werkadres van de aangeklaagde • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust • Handtekening van de klager. Het NVPA kan ook contact voor u leggen met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen van de SCAG, waar ik ook bij aangesloten ben. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.

Mijn praktijk is aangesloten bij de SCAG. De SCAG is een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg. Mocht u meer informatie willen over de SCAG, dan kunt u terecht op www.scag.nl. U kunt ook de folder downloaden: SCAG Folder